Beste leden,

De afgelopen maanden hebben een behoorlijke impact gehad op onze vereniging. De corona maatregelen treffen de laatste winterwerkzaamheden aan de boten. Vanwege het sluiten van de vereniging zijn de boten nu niet gereed om te water te gaan. Het op orde maken van de ‘Sloep’ op de Haukes moet nog gebeuren. De ALV heeft geen doorgang gevonden. Cursussen liggen stil enz. Gelukkig krijgen wij nu weer meer ruimte om sommige zaken weer op te pakken.

Desalniettemin heeft het bestuur, als gevolg van de corona maatregelen, de afgelopen week enkele drastische maatregelen moeten nemen.De anderhalve meter maatregel blijft zeker van kracht en de kantines mogen pas op 1 september open en deze maatregelen treffen ons behoorlijk.

Daarom hebben wij het volgende besloten:

 • De Haukes gaat dit jaar niet open
 • De Centaurs blijven in de loods
 • Geen sloepen naar de Haukes.

Voor ons besluit hebben wij overleg gehad met het Haukes-team en de A-cursus instructeur.

Waarom hebben wij dit besloten?

 • Tijdens de praktijklessen van de A-cursisten zal de anderhalve meter afstand maatregel niet gehanteerd kunnen worden
 • Tijdens wedstrijden in de Centaur en in een Sloep kan de anderhalve meter afstand maatregel niet gehanteerd worden
 • Vanaf 1 juli zullen, indien mogelijk, de gemeenschappelijke douches en toiletten weer opengaan
 • Kantines, waartoe de Sloep op de Haukes en de Albatros in Den Helder ook toebehoren, zullen op z’n vroegst pas op 1 september weer opengaan
 • Enkele van onze oudere Haukes beheerders geven aan dat zij hun gezondheid niet in gevaar willen brengen. Hetgeen wij zeer terecht vinden
 • Groepsevenementen, denk aan de nautische dagen van KM eenheden, kunnen geen doorgang vinden
 • De anderhalve meter maatregel blijft misschien nog wel langer van kracht

Het bovenstaande in ogenschouw genomen, zien wij op dit moment geen reële mogelijkheid om de Haukes dit jaar nog te openen. 4 of 5 weken later is immers het seizoen alweer voorbij. De routekaart van het kabinet bied geen mogelijkheden om ons hier flexibel doorheen te laveren.

Wat gaat wel door?

Nu wij weten dat gemeenschappelijk douches en toiletten per 1 juli weer open gaan en daarmee jachthavens weer toegankelijk worden, gaan de afschrijvingen van de beide Roggers en Bavaria’s wel door. De landelijke verwachting is dat veel Nederlanders in Nederland op vakantie zullen gaan. Wij hopen op een goede afschrijving van onze 4 boten. Vanaf vrijdag 29 mei (Pinksterweekeinde) zijn de boten af te schrijven. Maak hier gebruik van en schrijf een Rogger of Bavaria af!
Neem contact op met het bestuur om te horen welke periodes nog beschikbaar zijn.

Wij gaan met de jeugdcommissie in overleg om te zien of de jeugdlessen gegeven kunnen worden vanuit Den Helder en wel op een ‘corona’ veilige manier. De haven van Den Helder gaat vanaf 1 juli weer open, de douches en toiletten gaan van het slot. De bar blijft dicht. De weekend havenmeesters zullen volgens rooster hun dienst lopen.

De A-cursus praktijklessen zullen worden doorgeschoven naar 2021. Indien ook de K en M praktijklessen dit jaar geen doorgang vinden dan schuiven die ook door naar 2021.

De ALV in het najaar zal wellicht een combinatie worden met de niet gehouden voorjaars ALV.

Helaas is het niet anders. Dit drastische besluit hadden wij niet willen nemen. Wij kunnen ons voorstellen dat veel leden teleurgesteld zullen zijn en die teleurstelling delen wij. Ook begrijpen wij de maatregelen die het kabinet oplegt. Het virus moet gestopt worden en daar horen, helaas, draconische maatregelen bij. Mocht de situatie in de komende weken in positieve zin veranderen dan zullen wij hierop inspelen.

Het bestuur MWV

Geachte leden en donateurs,

Ter aanvulling van onze eerste bekendmaking over de consequenties volgt hier een update/aanvulling:
- De sluiting van de kantines op de Albatros en De Sloep blijft gehandhaafd tot 1 juni. Eventuele verkorting/verlenging conform besluiten van het kabinet.
- Ligplaatshouders mogen aan boord van hun jacht gaan, echter wel met in acht neming van de regels v.w.b. het tegengaan van verspreiding van het corona virus.
Bij het negeren van deze regels kan de MWV worden beboet en wel als zijnde een bedrijf wat neer komt op 4000 euro per overtreding. En er wordt gecontroleerd door politie en BOA’s.
Bij beboeting zal er verhaald worden bij de overtreders.
- Het sanitair van het clubschip is gesloten, ook het nachttoilet.
- Nieuwe updates zullen op de website van de Marinewatersport worden weergegeven.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Marine Watersport Vereniging

Geachte leden en donateurs,

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag besloten dat onder andere sportclubs vanaf zondag 15 maart 2020 de deuren moeten sluiten.
De maatregelen van het kabinet gelden tot en met maandag 6 april 2020.

Deze maartregel heeft voor de Marine Watersportvereniging de volgende consequenties:
1. Beide kantines, zowel de Albatros (Den Helder) als De Sloep (Haukes), zijn tot nader order gesloten.
2. De Atjeh loods is tot nader order gesloten.
3. De Algemene Ledenvergadering van 26 maart zal worden verschoven naar een andere datum.
4. Er zullen geen cursussen worden gegeven.
5. Het geplande onderhoud van de steigers in Den Helder dient tot nader te worden uitgesteld.
6. Het geplande onderhoud van De Haukes dient tot nader order te worden uitgesteld.
7. Het afschrijven van schepen is pas mogelijk op het moment dat het praktijkgedeelte van de cursussen is afgerond.

Door het nemen van bovengenoemde maatregelen hoopt het bestuur van de Marine Watersportvereniging de verspreiding van het coronavirus onder de leden, donateurs en eventuele gezinsleden (als gevolg van activiteiten bij de Marine Watersportvereniging) te voorkomen.

Het bestuur zal u zo goed als mogelijk op de hoogte proberen te houden omtrent de maatregelen die van toepassing zijn op de Marine Watersportvereniging, communicatie omtrent dit onderwerp zal plaatsvinden:
- Via de website www.marinewatersport.nl
- Per e-mail via ClubCollect.
- Per brief aan de leden:
o Die geen e-mailadres bezitten.
o Die hebben aangegeven niet via ClubCollect benaderd wensen te worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Marine Watersport Vereniging

U kunt u de navolgende zaken snel en effectief regelen via email:

 • - Lid of donateur worden (lidmaatschaps of donateur formulier als bijlage)
 • - Lidmaatschap of donateurschap opzeggen
 • - Schip afschrijven (afschrijf formulier als bijlage)
 • - Informatie opvragen
 • - Etc.

Stuur gewoon een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U krijgt uw bevestiging of antwoord dan ook via email teruggestuurd.