Geachte leden en donateurs,

Ter aanvulling van onze eerste bekendmaking over de consequenties volgt hier een update/aanvulling:
- De sluiting van de kantines op de Albatros en De Sloep blijft gehandhaafd tot 1 juni. Eventuele verkorting/verlenging conform besluiten van het kabinet.
- Ligplaatshouders mogen aan boord van hun jacht gaan, echter wel met in acht neming van de regels v.w.b. het tegengaan van verspreiding van het corona virus.
Bij het negeren van deze regels kan de MWV worden beboet en wel als zijnde een bedrijf wat neer komt op 4000 euro per overtreding. En er wordt gecontroleerd door politie en BOA’s.
Bij beboeting zal er verhaald worden bij de overtreders.
- Het sanitair van het clubschip is gesloten, ook het nachttoilet.
- Nieuwe updates zullen op de website van de Marinewatersport worden weergegeven.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Marine Watersport Vereniging

Geachte leden en donateurs,

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag besloten dat onder andere sportclubs vanaf zondag 15 maart 2020 de deuren moeten sluiten.
De maatregelen van het kabinet gelden tot en met maandag 6 april 2020.

Deze maartregel heeft voor de Marine Watersportvereniging de volgende consequenties:
1. Beide kantines, zowel de Albatros (Den Helder) als De Sloep (Haukes), zijn tot nader order gesloten.
2. De Atjeh loods is tot nader order gesloten.
3. De Algemene Ledenvergadering van 26 maart zal worden verschoven naar een andere datum.
4. Er zullen geen cursussen worden gegeven.
5. Het geplande onderhoud van de steigers in Den Helder dient tot nader te worden uitgesteld.
6. Het geplande onderhoud van De Haukes dient tot nader order te worden uitgesteld.
7. Het afschrijven van schepen is pas mogelijk op het moment dat het praktijkgedeelte van de cursussen is afgerond.

Door het nemen van bovengenoemde maatregelen hoopt het bestuur van de Marine Watersportvereniging de verspreiding van het coronavirus onder de leden, donateurs en eventuele gezinsleden (als gevolg van activiteiten bij de Marine Watersportvereniging) te voorkomen.

Het bestuur zal u zo goed als mogelijk op de hoogte proberen te houden omtrent de maatregelen die van toepassing zijn op de Marine Watersportvereniging, communicatie omtrent dit onderwerp zal plaatsvinden:
- Via de website www.marinewatersport.nl
- Per e-mail via ClubCollect.
- Per brief aan de leden:
o Die geen e-mailadres bezitten.
o Die hebben aangegeven niet via ClubCollect benaderd wensen te worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Marine Watersport Vereniging