Beste leden,

De afgelopen maanden hebben een behoorlijke impact gehad op onze vereniging. De corona maatregelen treffen de laatste winterwerkzaamheden aan de boten. Vanwege het sluiten van de vereniging zijn de boten nu niet gereed om te water te gaan. Het op orde maken van de ‘Sloep’ op de Haukes moet nog gebeuren. De ALV heeft geen doorgang gevonden. Cursussen liggen stil enz. Gelukkig krijgen wij nu weer meer ruimte om sommige zaken weer op te pakken.

Desalniettemin heeft het bestuur, als gevolg van de corona maatregelen, de afgelopen week enkele drastische maatregelen moeten nemen.De anderhalve meter maatregel blijft zeker van kracht en de kantines mogen pas op 1 september open en deze maatregelen treffen ons behoorlijk.

Daarom hebben wij het volgende besloten:

  • De Haukes gaat dit jaar niet open
  • De Centaurs blijven in de loods
  • Geen sloepen naar de Haukes.

Voor ons besluit hebben wij overleg gehad met het Haukes-team en de A-cursus instructeur.

Waarom hebben wij dit besloten?

  • Tijdens de praktijklessen van de A-cursisten zal de anderhalve meter afstand maatregel niet gehanteerd kunnen worden
  • Tijdens wedstrijden in de Centaur en in een Sloep kan de anderhalve meter afstand maatregel niet gehanteerd worden
  • Vanaf 1 juli zullen, indien mogelijk, de gemeenschappelijke douches en toiletten weer opengaan
  • Kantines, waartoe de Sloep op de Haukes en de Albatros in Den Helder ook toebehoren, zullen op z’n vroegst pas op 1 september weer opengaan
  • Enkele van onze oudere Haukes beheerders geven aan dat zij hun gezondheid niet in gevaar willen brengen. Hetgeen wij zeer terecht vinden
  • Groepsevenementen, denk aan de nautische dagen van KM eenheden, kunnen geen doorgang vinden
  • De anderhalve meter maatregel blijft misschien nog wel langer van kracht

Het bovenstaande in ogenschouw genomen, zien wij op dit moment geen reële mogelijkheid om de Haukes dit jaar nog te openen. 4 of 5 weken later is immers het seizoen alweer voorbij. De routekaart van het kabinet bied geen mogelijkheden om ons hier flexibel doorheen te laveren.

Wat gaat wel door?

Nu wij weten dat gemeenschappelijk douches en toiletten per 1 juli weer open gaan en daarmee jachthavens weer toegankelijk worden, gaan de afschrijvingen van de beide Roggers en Bavaria’s wel door. De landelijke verwachting is dat veel Nederlanders in Nederland op vakantie zullen gaan. Wij hopen op een goede afschrijving van onze 4 boten. Vanaf vrijdag 29 mei (Pinksterweekeinde) zijn de boten af te schrijven. Maak hier gebruik van en schrijf een Rogger of Bavaria af!
Neem contact op met het bestuur om te horen welke periodes nog beschikbaar zijn.

Wij gaan met de jeugdcommissie in overleg om te zien of de jeugdlessen gegeven kunnen worden vanuit Den Helder en wel op een ‘corona’ veilige manier. De haven van Den Helder gaat vanaf 1 juli weer open, de douches en toiletten gaan van het slot. De bar blijft dicht. De weekend havenmeesters zullen volgens rooster hun dienst lopen.

De A-cursus praktijklessen zullen worden doorgeschoven naar 2021. Indien ook de K en M praktijklessen dit jaar geen doorgang vinden dan schuiven die ook door naar 2021.

De ALV in het najaar zal wellicht een combinatie worden met de niet gehouden voorjaars ALV.

Helaas is het niet anders. Dit drastische besluit hadden wij niet willen nemen. Wij kunnen ons voorstellen dat veel leden teleurgesteld zullen zijn en die teleurstelling delen wij. Ook begrijpen wij de maatregelen die het kabinet oplegt. Het virus moet gestopt worden en daar horen, helaas, draconische maatregelen bij. Mocht de situatie in de komende weken in positieve zin veranderen dan zullen wij hierop inspelen.

Het bestuur MWV