Aanmelding voor deelname is mogelijk tot uiterlijk 17 maart 2023 online via navolgende link:  Aanmeldingsformulier Hollandse stamppotavond.

Na de sluitingsdatum van 17 maart 2023, dan wel zodra het maximaal aantal van 40 deelnemers is bereik:

  1. Ontvangen degene die zich hebben aangemeld, maar helaas niet als deelnemer kunnen worden aangemerkt, een e-mail.
  2. Ontvangen degenen die als deelnemer zijn aangemerkt uiterlijk 20 maart 2023 via ClubCollect een betaalverzoek o.v.v. Hollandse stamppotavond, welke via de betaalmethode iDEAL dient te worden overgemaakt aan de penningmeester van de Marine Watersport Vereniging.

Bij annulering van de deelname:

  1. Vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats i.v.m. de gemaakte kosten .
  2. Tenzij hiervan in zeer uitzonderlijke gevallen door het bestuur wordt afgeweken naar aanleiding van een door het bestuur ontvangen ingediend schriftelijk of digitaal, duidelijk leesbaar en geformuleerd verzoek.

                                     De evenementen commissie