Wie niet gecharmeerd is van zeilen en met de Roggers wil gaan varen, kan zich opgeven voor de opleiding motorboot. De M-cursus bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een examen dat ligt op het niveau van VB I. Het praktische vaargedeelte van de cursus bestaat o.a. uit manoeuvreren, af- en aanmeren, man overboord en de ankermanoeuvre en wordt afgesloten met 1 examendag. Dit gedeelte van de opleiding vindt plaats in Den Helder aansluitend aan het theoriegedeelte. Er wordt theorieles gegeven uit de “Leidraad voor het vaarbewijs” van Richard Vooren.

De M-cursus start in het najaar op de Albatros in Den Helder. Het theoretische gedeelte van de M- en K-cursus hebben dezelfde inhoud en wordt om deze reden gelijktijdig gegeven.
Voor het varen met de motorjachten wordt het in bezit hebben van het marifooncertificaat ten zeerste aanbevolen. De Roggers zijn uitgerust met een marifoon en GPS.

Het minimum aantal deelnemers voor de M-cursus is 5 en het maximum is 12.

Aan de eindtoets kan worden deelgenomen worden na het behalen van de deeltoets van het theoretische gedeelte.
Een eventueel herexamen kan worden aangevraagd via het bestuur.

Les techniek aan boord van een Rogger in groepen door TD op aanwijzing van cursusleider.
Praktisch varen via indeling van cursusleider. 

Meer informatie v.w.b. inschrijving en lesprogramma vind u hier