Artikelindex

Artikel_6._Berekening termijnbedrag

  1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van de verschuldigde betaling dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.
  2. Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het verenigingsjaar of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke van toepassing zijn op de aan de vereniging verschuldigde betaling.
  3. De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak niet kan worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen. Het termijnbedrag wordt daarbij berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke nog resteren op de verzonden aan de vereniging verschuldigde betaling.