Artikelindex

Artikel_3._Ligplaatsen

  1. Het bestuur stelt een ligplaatsenplan vast voor:
    1. De pleziervaartuigen van de vereniging.
    2. De pleziervaartuigen van de meerderjarige (buitengewone) leden.
  2. De aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaats, het aanwijzen van een ligplaats en het toewijzen van het recht gebruik te maken van een ligplaats aan een (buitengewoon) lid, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een (buitengewoon) lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in het reglement voor de haven en het haventerrein.
  3. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het aan- en toewijzen van ligplaatsen.