Artikelindex

Artikel_10._Rechten van (buitengewone) leden

(Buitengewone) leden hebben de volgende rechten:

  1. Recht op informatie: Het recht op informatie wat de vereniging met zijn persoonsgegevens doet en waarom.
  2. Recht op inzage: Het recht op inzage van zijn persoonsgegevens die door de vereniging worden verwerkt.
  3. Recht op rectificatie: Het recht op rectificatie van de onjuist geregistreerde of incomplete persoonsgegevens.
  4. Recht op gegevens wissen (vergetelheid): Het recht om zijn persoonsgegevens (gedeeltelijk) te laten wissen.
  5. Het recht op beperking van verwerking: Het recht op beperking van de verwerking door de vereniging te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van zijn persoonsgegevens.
  6. Recht van bezwaar ten aanzien van directe marketing: Het recht van bezwaar door de vereniging te vragen om zijn persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor directe marketing.
  7. Recht van bezwaar in een specifieke situatie: Het recht van bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens in een specifieke situatie. De vereniging zal hier in beginsel aan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.