Artikelindex

Artikel_5._Rechtmatige grondslag

De vereniging verwerkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de AVG alleen  persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomsten die (buitengewone) leden zijn aangegaan met de vereniging en het gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te delen binnen de vereniging.