Artikelindex

Artikel 6: Openingstijden en schenktijden

1. De openingstijden van de kantine zijn afhankelijk van door de dagelijkse beheerder, in samenspraak met het bestuur, bepaalde openingen die niet strijdig zijn met de afgegeven vergunning door de gemeente.
2. Alcohol kan worden geschonken op de in het vorige lid bepaalde tijdstippen die niet strijdig zijn met de Drank en horecawet, gemeentelijke vergunning of APV