Artikelindex

Artikel_5._Lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.

2. Onder een gewoon lid wordt verstaan:
a. Een meerderjarig, natuurlijk persoon, die (voormalig) werknemer is van een binnenlandse of buitenlandse defensieorganisatie en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
b. Een meerderjarig, voormalig buitengewoon lid dat als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

3. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. Een partner lid: een meerderjarig, natuurlijk persoon, die aan hetzelfde adres met een (buitengewoon) lid samenleeft als echtgenote/echtgenoot of geregistreerd partner en die als zodanig door het bestuur als buitengewoon lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
b. Een jeugdlid: een minderjarig, natuurlijk persoon;die als zodanig door het bestuur als buitengewoon lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
c. Een meerderjarig, natuurlijk persoon, die niet op een andere wijze lid kan zijn van de vereniging en die als zodanig door het bestuur als buitengewoon lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

4. Waar in deze statuten wordt gesproken van:
a. Lid of leden, wordt of worden daaronder verstaan een gewoon lid of gewone leden.
b. Een buitengewoon lid of buitengewone leden, of lid of leden, wordt of worden daaronder verstaan natuurlijke mannelijke (m), -vrouwelijke (v) of -non-binaire (x) personen.