J.A. BACKS
A.B. BERLEE †
C. BERNHARD
K.J. BUDDE
D. DIJKSTRA †
J. GEENE †
G.J. VAN DUIJN
W.F. GLASBERGEN
J. GROEN
Y. HOFF-TIMMERMAN
P. DE JOODE
E.E. VAN KESTEREN
R. VAN LEERDAM
M. MENKE †
J.C.E. VAN OPSTAL
B.M. PEN-WATERLANDER
R. ROUKEMA
A.H. SOUREN-WESSELS
W.F. VAN DER STAR
A. VAN WIJNGAARDEN
R.C.C. WILLEMS
J.K. WILLEMSEN †