Artikelindex

Artikel 12. Specifieke aanwijzingen voor passanten

1. Aan passanten worden ligplaatsen aangewezen door de Havenmeester. Zij dienen zich daartoe te melden bij de Havenmeester. Betaling van passantengelden, toeristenbelasting, enz. dient contant bij de Havenmeester te worden gedaan tegen ontvangst van een betalingsbewijs, dat zichtbaar moet worden opgehangen of geplaatst binnen het desbetreffende pleziervaartuig.

Aan (buitengewone) leden, die geen ligplaats op basis van jaarstalling in de haven van de vereniging hebben, maar als passant van de haven gebruik maken, betalen het geldende passantentarief.
3. Op eerste aanzegging van de Havenmeester dient degene die het aangaat zijn pleziervaartuig te verhalen of te verwijderen. Bij weigering gebeurt hetgeen nodig is door of vanwege het bestuur op kosten van de nalatige.