Artikelindex

Artikel 13 Inwerkingstreding

De Ïncassoregeling aan de vereniging verschuldigde betalingen" is vastgesteld tijdend de Algemene Ledenvergadering van de Marine Watersport Vereniging van 23 September 2021.