Artikelindex

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de MWV en beschrijft hoe de MWV omgaat met de privacy van haar leden/donateurs. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de MWV.

Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de MWV, de doeleinden van de gegevensverwerking door de MWV en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u lid/donateur bent van de MWV, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om de gegevens die u invult op een inschrijfformulier. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de MWV uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de MWV zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.