Artikelindex

Persoonsgegevens

De MWV verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
- Leden van de vereniging.
- Buitengewone leden van de vereniging
- Bijzondere leden van de vereniging
- Donateurs van de vereniging
- Personen die de MWV om informatie of documentatie hebben verzocht.
- Personen met wie de MWV een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Leden/donateurs worden geregistreerd via de ledenadministratie van de MWV.
Een lid/donateur verstrekt aan de ledenadministratie de volgende gegevens voor verwerking:

• Voornaam, achternaam, roepnaam;
• Man / Vrouw;
• Straat en huisnummer;
• Postcode en woonplaats;
• Land (alleen indien buiten Nederland);
• Telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Geboortedatum;
• Rang/Schaal;
• Registratie nummer, Marine nummer, V-account;
• Relatie met de MWV/KM/Defensie;
• Donatie;
• Toestemming voor het verwerken van gegevens