Artikelindex

Artikel_5._Incassotermijnen

De vereniging kent de volgende incassotermijnen ten aanzien van de aan de vereniging verschuldigde betalingen, zoals bedoeld in artikel 4 van het huishoudelijk reglement:

 1. De contributie (eenmalige keuze op online inschrijfformulier):
  • Eenmalige incassotermijn per jaar.
  • Twee incassotermijnen per half jaar.
  • Vier incassotermijnen per kwartaal.
 1. Het liggeld: eenmalige incassotermijn per jaar.
 2. De winterstalling: eenmalige incassotermijn per jaar.
 3. De vergoeding voor het gebruik van electra door de ligplaatshouder: eenmalige incassotermijn per jaar.
 4. De vergoeding voor het gebruik van de Atjehloods: eenmalige incassotermijn over gehele stallingsperiode.
 5. De vaargelden ten aanzien van het gebruik maken van kajuitjachten en motorboten:
  1. Een eenmalige incassotermijn per periode afschrijving indien het factuurbedrag minder bedraagt dan €1000,-.
  2. Een twee- of drievoudige incassotermijn per periode afschrijving indien het factuurbedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan €1000,- en de periode tussen het moment van toewijzing en de afschrijving bedraagt respectievelijk meer dan 70 of 100 dagen. De termijnkosten komen voor rekening van de afschrijver.
 6. Het cursusgeld: eenmalige incassotermijn per cursus.
 7. De vergoeding voor de deelname aan meerdaagse wedstrijden: eenmalige incassotermijn per inschrijving.